Vítejte v institucionálním repozitáři Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Upozorňujeme vás, že z rozhodnutí kolegia rektora ze dne 25. 8. 2015 mají přístup k plným textům závěrečných prací v elektronické podobě pouze zaměstnanci a studenti VŠCHT Praha a členové akreditační komise.

Pro ostatní návštěvníky jsou plné texty prací k dispozici v tištěné formě buď v knihovnách jednotlivých ústavů VŠCHT Praha (bakalářské a diplomové práce), nebo v knihovnách fakultních (disertační práce).

Obsažené repozitáře

Závěrečné práce

Obsahuje metadata závěrečných prací od aka­de­mic­kého roku 2005, plné texty pak konzistentně od roku 2005 pro disertační práce, od roku 2014 pro práce bakalářské a diplomové. V předchozích letech pak obsahuje pouze ty texty, které byly nahrány jednotlivými ústavy či fakultami, případně které byly poskytnuty přímo studenty.

Vstoupit do repozitáře

Publikační činnost

Právě přesouváme data ze starého repozitáře, po přesunu zde bude odkaz

Akreditace

Dokumenty k akreditacím

Vstoupit do repozitáře

Vydavatelství VŠCHT Praha

Interní repozitář Vydavatelství VŠCHT Praha, což je část Centra informačních služeb VŠCHT Praha.

Přístup do repozitáře mají pouze zaměstnanci CIS.

Vstoupit do repozitáře