Vyhledávání závěrečných prací

Využití kvasinky Saccharomyces cerevisiae pro heterologní produkci oxidoreduktas

Název v jazyce práce: Application of Saccharomyces cerevisiae for heterologous production of oxidoreductases
Autor: Ing. Klára Herkommerová
Školitel: Ing. Iva Pichová, CSc.
Akademický rok: 2017/2018

Bio-fyzikální aspekty stárnutí kvasinek

Autor: Ing. Andrea Švenkrtová
Školitel: doc. Ing. Alena Pichová, CSc.
Akademický rok: 2017/2018

Analýza mikrobiální diverzity pomocí metod cílené metagenomiky a hmotnostní spektrometrie

Název v jazyce práce: Microbial diversity analysis by targeted metagenomics and mass spectrometry
Autor: Ing. Michal Strejček
Školitel: doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D.
Akademický rok: 2017/2018

Buněčné a molekulární mechanismy stárnutí kvasinek

Autor: Ing. Andrea Volejníková
Školitel: doc. Ing. Alena Pichová, CSc.
Akademický rok: 2016/2017

Limity stanovení počtu termotolerantních Campylobacter spp. pomocí qPCR

Název v jazyce práce: Limits of enumeration of thermotolerant Campylobacter spp. using qPCR
Autor: Ing. Lucie Vondráková
Školitel: doc. RNDr. Jarmila Pazlarová, CSc.
Akademický rok: 2016/2017

Lokalizace genů pro enterotoxiny na ostrůvcích patogenity Staphylococcus aureus

Autor: Mgr. Babak Alibayov
Školitel: prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.
Akademický rok: 2016/2017

Mechanismus působení faktorů virulence bakterie Bordetella pertussis

Název v jazyce práce: Mechanisms of Bordetella pertussis virulence factors activity
Autor: M.Sc Shakir Hasan
Školitel: Ing. Radim Osička, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Analýza mikrobiální diverzity pomocí metod cílené metagenomiky a hmotnostní spektrometrie

Název v jazyce práce: Microbial diversity analysis by targeted metagenomics and mass spectrometry
Autor: Ing. Michal Strejček
Školitel: doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Molekulární aspekty akumulace a homeostázy mědi a dalších těžkých kovů v ektomykorhizních houbách

Autor: Ing. Kateřina Hložková
Školitel: prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Role pórotvorné aktivity adenylátcyklasového toxinu ve virulenci bakterie Bordetella pertussis in vivo

Název v jazyce práce: Pore-forming activity of adenylate cyclase toxin in virulence of Bordetella pertussis in vivo
Autor: Ing. Karolína Škopová
Školitel: prof. Ing. Peter Šebo, CSc.
Akademický rok: 2016/2017

Řazení dle

Create a New Document