Vyhledávání závěrečných prací

Proteomika vybraných onkohematologických onemocnění

Autor: Ing. Klára Pečánková
Školitel: prof. Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc.
Akademický rok: 2018/2019

9-norbornyl-6-chlorpurin: metabolizmus, transport, mechanizmus účinku

Autor: Ing. Pavla Plačková
Školitel: PharmDr. Helena Mertlíková Kaiserová, Ph.D.
Akademický rok: 2017/2018

Adaptační mechanismy rostliny k abiotickým stresům

Autor: Ing. Pavel Svoboda
Školitel: doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D.
Akademický rok: 2017/2018

Antimikrobiální peptidy – studium mechanismu účinku

Název v jazyce práce: Antimicrobial Peptides - Study of the Mechanism of Action
Autor: Mgr. Ondřej Nešuta
Školitel: RNDr. Václav Čeřovský, CSc.
Akademický rok: 2017/2018

Biochemické vlastnosti visfatinu u buněčných linií adipocytů, hepatocytů a makrofágů

Autor: Ing. Petr Svoboda
Školitel: Ing. Václav Zídek, CSc.
Akademický rok: 2017/2018

Molekulární diferenciace spinocelulárních karcinomů

Autor: Ing. Jana Šáchová
Školitel: prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.
Akademický rok: 2017/2018

Poškození a oprava DNA po působení ionizujícího záření s různým lineárním přenosem energie

Autor: Ing. Lucie Ježková
Školitel: prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.
Akademický rok: 2017/2018

Příprava mutantních retrovirových částic pro analýzu jejich struktury a interakcí

Autor: Ing. Růžena Píchalová
Školitel: doc. Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D.
Akademický rok: 2017/2018

Syntéza peptidů a lipopeptidů s antimikrobiálním účinkem a studium biologických vlastností

Autor: Ing. Anna Macůrková
Školitel: prof. Ing. Tomáš Macek, CSc.
Akademický rok: 2017/2018

Antimikrobiální peptidy – studium mechanismu účinku

Název v jazyce práce: Antimicrobial Peptides - Study of the Mechanism of Action
Autor: Mgr. Ondřej Nešuta
Školitel: RNDr. Václav Čeřovský, CSc.
Akademický rok: 2016/2017

Řazení dle

Create a New Document