Vyhledávání závěrečných prací

Analýza defektů v proteinech erytrocytárního cytoskeletu u pacientů s dědičnou sférocytózou

Autor: Bc. Magdaléna Cebová
Školitel: prof. Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc.
Akademický rok: 2016/2017

Fenotypová a molekulární analýza tolerance dvou ekotypů a geneticky modifikované linie Hebeloma mesophaeum vůči těžkým kovům

Autor: Bc. Sindy Kněžíčková
Školitel: prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Hledání faktorů virulence askomycety Leptosphaeria maculans pomocí T-DNA inserčních mutantů

Autor: Bc. Daniel Stehlík
Školitel: doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.
Akademický rok: 2016/2017

Imobilizace biologicky aktivních látek na fibroinové matrice

Autor: Bc. Martin Hruška
Školitel: Ing. Zdeněk Knejzlík, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Intracelulární transport retrovirových proteinů a jejich vzájemné interakce

Autor: Bc. Sofie Kolibová
Školitel: Ing. Jan Lipov, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Izolace a charakterizace biologicky aktivních látek z rostlinného materiálu

Autor: Bc. Eliška Hromádková
Školitel: doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Izolace elicitorů z Alternaria brassicicola a jejich využití při studiu obranných reakcí rostlin

Autor: Bc. Lukáš Maryška
Školitel: doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.
Akademický rok: 2016/2017

Příprava, charakterizace a krystalizace metabolických represorů z bakterie Bacillus subtilis

Autor: Bc. Markéta Nováková
Školitel: prof. Ing. Martin Fusek, CSc.
Akademický rok: 2016/2017

Studium interakčních partnerů rostlinného proteinu HIR1 pomocí hmotnostní spektrometrie

Autor: Bc. Irina Vlasenko
Školitel: prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.
Akademický rok: 2016/2017

Vliv anorganického selenu na biochemické parametry u laboratorního potkana kmene Wistar a SHR

Autor: Bc. Ondřej Kohout
Školitel: RNDr. Jarmila Zídková, CSc.
Akademický rok: 2016/2017

Řazení dle

Create a New Document