Vyhledávání závěrečných prací

Charakterizace eDNA v matrici biofilmu Staphylococcus aureus

Autor: Bc. Veronika Romanská
Školitel: Ing. Kamila Zdeňková, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Dlouhodobý vliv různých typů hnojení na počet genů rezistence k antibiotikům u půdních mikroorganismů

Autor: Bc. Tereza Veselá
Školitel: Ing. Hana Stiborová, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Faktory odolnosti biofilmu Staphylococcus aureus k přírodním a dalším antimikrobiálním látkám

Autor: Bc. Erika Pavlová
Školitel: Ing. Sabina Purkrtová, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Faktory odolnosti biofilmu Staphylococcus aureus k přírodním a dalším antimikrobiálním látkám

Autor: Bc. Erika Pavlová
Školitel: Ing. Sabina Purkrtová, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Faktory odolnosti biofilmu bakteriálních izolátů z potravinových provozů k dezinfekčním látkám

Autor: Bc. Klára Šelbická
Školitel: Ing. Sabina Purkrtová, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Hledání přirozených substrátů enzymů degradujících aromatické polutanty

Autor: Bc. Lenka Kadeřábková
Školitel: doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Izolace a charakterizace půdních mikroorganismů utilizujících sekundární metabolity rostlin

Autor: Bc. Magdalena Folkmanová
Školitel: doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Izolace obtížně kultivovatelných bakterií s využitím modifikovaných kultivačních médií

Autor: Bc. Lenka Kadeřábková
Školitel: doc. Ing. Ondřej Uhlík, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Kultivace bakterií produkující polyhydroxyalkanoáty

Název v jazyce práce: Kultivácia bakterií produkujúcich polyhydroxyalkanoáty
Autor: Bc. Petra Oravcová
Školitel: doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Metody identifikace a typizace Pseudomonas spp.

Autor: Bc. Gabriela Nováková
Školitel: Ing. Sabina Purkrtová, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Řazení dle

Create a New Document