Vyhledávání závěrečných prací

Zavedení metod pro srovnání toxicity GM a non-GM extraktů rostlin téhož druhu

Autor: Bc. Markéta Šmídová
Školitel: Ing. Jitka Viktorová, Ph.D.
Akademický rok: 2017/2018

Charakterizace poruch fibrinogenu pomocí genomických a proteomických technik

Autor: Bc. Eliška Ceznerová
Školitel: doc. Ing. Mgr. Bc. Roman Kotlín, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Detekce oxidačního stresu v játrech jako nástroj hodnocení míry poškození

Autor: Bc. Lucie Gabrišková
Školitel: MUDr. Ivan Šebesta, CSc.
Akademický rok: 2016/2017

Fenotypový projev vybraných mutací C-terminální domény kapsidového proteinu Mason-Pfizerova opičího viru

Autor: Bc. Martin Hora
Školitel: doc. Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Interakce strukturních a obalových proteinů retrovirové částice

Autor: Bc. Žaneta Andrusivová
Školitel: prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
Akademický rok: 2016/2017

Jaderný lokalizační signál visfatinu a jeho význam v odolnosti a proliferaci rakovinných buněk

Autor: Bc. Šárka Voráčková
Školitel: Ing. Vojtěch Škop, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Proteomická analýza virových částic Mason-Pfizerova opičího viru

Autor: Bc. Jitka Moravcová
Školitel: prof. Dr. Ing. Radovan Hynek
Akademický rok: 2016/2017

Signalizační role kyseliny mléčné v nádorových buňkách

Autor: Bc. Šárka Jonová
Školitel: Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Testování potenciálních léčiv na buněčném modelu Alzheimerovy choroby

Autor: Bc. Ondřej Slavík
Školitel: prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
Akademický rok: 2016/2017

Vývoj imunochemických metod pro detekci anabolického steroidu mesterolonu

Název v jazyce práce: The development of immunochemical methods for the detection of anabolic steroid mesterolone
Autor: Bc. Barbora Svojanovská
Školitel: Ing. Barbora Holubová, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Řazení dle

Create a New Document