Vyhledávání závěrečných prací

DNA analýza vybraných druhů drůbeže významných pro kontrolu správnosti označování potravin

Autor: Bc. Lukáš Kubica
Školitel: Ing. Kamila Zdeňková, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Detekce falšování medů impedanční analýzou

Autor: Bc. Lenka Wiesnerová
Školitel: doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Kvantitativní analýza kuřecího masa v masných výrobcích pomocí qPCR

Autor: Bc. Ondřej Krupa
Školitel: Ing. Kamila Zdeňková, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Srovnávání eDNA z matrice biofilmu s genomovou DNA bakterií Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes a Salmonella spp.

Autor: Bc. Pavlína Křapková
Školitel: Ing. Kamila Zdeňková, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Tkáňová distribuce oxidu uhelnatého při patologických stavech

Autor: Bc. Alena Sigmundová
Školitel: prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
Akademický rok: 2016/2017

Využití fluorescenční in situ hybridizace a laserové konfokální mikroskopie pro charakterizaci směsných biofilmů

Autor: Bc. Eva Neuvirtová
Školitel: Ing. Hana Michova, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Využití fluorescenční in situ hybridizace a laserové konfokální mikroskopie pro charakterizaci směsných biofilmů

Autor: Bc. Eva Neuvirtová
Školitel: Ing. Hana Michova, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Využití lidské kožní bakteriální mikroflóry pro forenzní identifikaci osob

Autor: Bc. Pavla Hájková
Školitel: Ing. Sabina Purkrtová, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Využití parvalbuminového genu pro identifikaci ryb a odhalování jejich falšování pomocí molekulárně-biologických přístupů

Autor: Bc. Simona Lencová
Školitel: Ing. Kamila Zdeňková, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Vývoj PCR metodiky pro autentizaci původu masa v masných výrobcích

Autor: Bc. Eliška Fialová
Školitel: Ing. Kamila Zdeňková, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Řazení dle

Create a New Document