Vyhledávání závěrečných prací

Příprava vizualizačních značek pro imunochromatografický test a jejich aplikace pro stanovení anabolického steroidu

Autor: Pavlína Kubešová
Školitel: Ing. Barbora Holubová, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Stanovení metabolických parametrů u výkonových sportovců

Autor: Petra Nováková
Školitel: RNDr. Jarmila Zídková, CSc.
Akademický rok: 2016/2017

Uzavřený formát imunochromatografického testu pro detekci enterotoxinu C produkovaného bakteriemi Staphylococcus aureus

Autor: Anna Jelínková
Školitel: Ing. Ludmila Karamonová, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Vliv pigmentů na výskyt nespecifických peptidových štěpů v proteinových pojivech

Autor: Kristýna Zítková
Školitel: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Využití MALDI-TOF MS pro typizaci Salmonella spp. metodou MLST

Autor: Štěpánka Plochá
Školitel: Ing. Sabina Purkrtová, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Využití multiplexní PCR pro detekci GMO v potravinách a potravinářských surovinách

Autor: Kateřina Augustynková
Školitel: Ing. Kamila Zdeňková, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Využití specifické králičí polyklonální protilátky proti oxandrolonu pro sestavení imunochromatografického testu

Autor: Anna Kolihová
Školitel: Ing. Barbora Holubová, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Zavedení molekulárně-biologické metody pro rychlou detekci GM rýže

Autor: Gabriela Daníčková
Školitel: Ing. Kamila Zdeňková, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Cytotoxicita nově připravených polymerních materiálů

Autor: Klára Herzingová
Školitel: doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D.
Akademický rok: 2015/2016

Imunochromatografická detekce steroidu oxymetholonu

Autor: Lucia Tajnaiová
Školitel: Ing. Barbora Holubová, Ph.D.
Akademický rok: 2015/2016

Řazení dle

Create a New Document