Vyhledávání závěrečných prací

Biologická aktivita syntetických krátkých peptidů

Název v jazyce práce: Biologická aktivita syntetických krátkych peptidov
Autor: Veronika Jacová
Školitel: doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Bodipy jako fluorofory a sensory buněčných organel

Autor: Kateřina Šajnerová
Školitel: Ing. Silvie Rimpelová, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Enzymatické modifikace acyklických analogů nukleosidů

Autor: Nikola Lamatová
Školitel: doc. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Hledání vhodných podmínek kryoprotekce rostlinných buněk BY 2 - TBN1 a sledování produkce nukleasy TBN1

Autor: Klára Přibyslavská
Školitel: doc. Ing. Petra Lipovová, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Mikrořasy a sinice a jejich biologicky účinné látky

Autor: Michaela Šandová
Školitel: Ing. Petr Kaštánek, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Multiplexové stanovení cytokinů xMAP technologií

Autor: Sára Hanušová
Školitel: doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Ověření specifity komerčních souprav pro detekci tetrahydrokanabinolu ve vzorcích moči

Autor: Lucie Chaloupková
Školitel: Ing. Barbora Holubová, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Využití odpadních produktů živočišného původu pro izolaci biologicky aktivních látek

Autor: Lada Brázdová
Školitel: Ing. Hana Stiborová, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Agonisté ghrelinu s dlouhodobým účinkem: vazebná afinita a signalizace in vitro

Autor: Anna Kákonová
Školitel: prof. Ing. Martin Fusek, CSc.
Akademický rok: 2015/2016

Intracelulární lokalizace markerů na bázi fluorescenčních barviv

Autor: Jiří Bejček
Školitel: prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
Akademický rok: 2015/2016

Řazení dle

Create a New Document