Vyhledávání závěrečných prací

Biochemické a genetické aspekty (hyper)akumulace Cd v Cystoderma carcharias

Autor: Jiří Černý
Školitel: Ing. Jan Sácký, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Biologické testování porfyrinových organokovových sítí pro fotodynamické aplikace

Název v jazyce práce: Biologické testovanie porfyrinových organokovových sietí pre fotodynamické aplikácie
Autor: Martina Jacová
Školitel: Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Charakterizace transglykosylačních vlastností transfukosidas z Paenibacillus thiaminolyticus

Autor: Adéla Formanová
Školitel: doc. Ing. Petra Lipovová, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Detekce rezistence k antibiotikům u Salmonella spp. metodami MALDI-TOF MS a PCR

Autor: Milada Suková
Školitel: Ing. Sabina Purkrtová, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Dopad vitaminu E a organického selenu na organismus laboratorního potkana kmene Wistar a SHR

Autor: Lucie Černá
Školitel: RNDr. Jarmila Zídková, CSc.
Akademický rok: 2016/2017

Endofytní mikroorganismy v ochraně rostlin

Autor: Patricie Niemcová
Školitel: doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Funkční analýza AsSOD1 a její možná role v eliminaci účinků Ag v hyperakumulátoru Amanita strobiliformis

Autor: Adéla Marková
Školitel: prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Genetické aspekty detoxikace arsenu v mykorhizních houbách

Autor: Lucie Klimešová
Školitel: Ing. Tereza Leonhardt, Ph.D.
Akademický rok: 2016/2017

Hydrolyzáty kolagenu a keratinu jako induktory rezistence rostlin k patogenům

Autor: Zuzana Dlouhá
Školitel: doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.
Akademický rok: 2016/2017

Imunoafinitní purifikace membránových proteinů

Autor: Šárka Mattauchová
Školitel: prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.
Akademický rok: 2016/2017

Řazení dle

Create a New Document