Vyhledávání závěrečných prací

Matematické modelování šíření chemického signálu nad vrstvou epitelu v přítomnosti konvektivního toku

Autor: Bc. Kristýna Holubová
Školitel: prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D.
Akademický rok: 2011/2012

3-[2-(Dialkylamino)ethoxy]-4-(hydroxyiminomethyl)pyridiniové soli jako nové reaktivátory acetylcholinesterasy

Autor: Bc. Martin Kos
Školitel: doc. Ing. František Hampl, CSc.
Akademický rok: 2013/2014

Chemometrické zpracování a vyhodnocení spektrálních dat měřených technikami povrchem zesílené vibrační spektroskopie pro vitamíny skupiny B

Autor: Ing. Michaela Gráfová
Školitel: prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka
Akademický rok: 2011/2012

Dusíkaté vonné látky

Autor: Kristýna Kořánová
Školitel: prof. Ing. Libor Červený, DrSc.
Akademický rok: 2008/2009

Dynamika fotodisociace molekul solvatovaných v klastrech: Experimenty metodou zobrazování map rychlostí fotofragmentů

Autor: Bc. Kateryna Grygoryeva
Školitel: doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc.
Akademický rok: 2014/2015

Experimentální stanovení teplotní závislosti limitních aktivitních koeficientů 1-heptanolu a 1-oktanolu ve vodě

Autor: Marie Cerhová
Školitel: Ing. Dana Fenclová, CSc.
Akademický rok: 2011/2012

Izolace inulinu z topinambur (Helianthus tuberosus) a jeho hydrolýza

Autor: Bc. Jana Budovičová
Školitel: prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.
Akademický rok: 2013/2014

Komunikace mezi aplikacemi pomocí jazyka VBA

Autor: Dana Balusková
Školitel: Ing. Jana Finkeová, CSc.
Akademický rok: 2013/2014

Možnosti povrchových úprav sádrových odlitků

Autor: Bc. Monika Slavíková
Školitel: Ing. Kateřina Doubravová, Ph.D.
Akademický rok: 2008/2009

Média,rodina a škola v procesu socializace

Autor: Ing. Tomáš Potůček
Školitel: PhDr. Václava Nývltová, CSc.
Akademický rok: 2009/2010

Řazení dle

Create a New Document