Název práce v jazyce práce
Příprava liposomů pro cílené vylučování reaktantů a aktivních látek
Autor práce
Ing. Martin Ullrich

Název práce česky
---
Název práce anglicky
Formation of liposomes for controlled release of reactants and actives
Školitel/vedoucí práce
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
Konzultant(i)
Mgr. Jaroslav Hanuš, Ph.D.
Obhájeno dne
27. listopadu 2015
Fakulta
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav
Ústav chemického inženýrství
Akademický rok obhajoby
2015
Obor studia
Chemické inženýrství ( na webu studuj.vscht.cz )
ID práce
12701

Abstrakt česky

Abstrakt anglicky

Stáhnout dokumenty

Plný text je k dispozici pouze v tištěné formě v Národní technické knihovně.
Posudek oponenta/ů práce, záznam průběhu obhajoby včetně výsledku obhajoby jsou dostupné po předchozí domluvě v Archivu VŠCHT Praha.