Název práce v jazyce práce
Syntéza a charakterizace porézních nosičů pro řízené vylučování
Autor práce
Ing. Pavel Kovačík

Název práce česky
---
Název práce anglicky
Synthesis and characterization of porous carriers for controlled delivery systems
Školitel/vedoucí práce
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
Obhájeno dne
16. ledna 2015
Fakulta
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav
Ústav chemického inženýrství
Akademický rok obhajoby
2014
Obor studia
Chemické inženýrství ( na webu studuj.vscht.cz )
ID práce
12054

Abstrakt česky

Abstrakt anglicky

Stáhnout dokumenty

Plný text je k dispozici pouze v tištěné formě v Národní technické knihovně.
Posudek oponenta/ů práce, záznam průběhu obhajoby včetně výsledku obhajoby jsou dostupné po předchozí domluvě v Archivu VŠCHT Praha.