Název práce v jazyce práce
Studium vztahu mezi procesem, strukturou a vlastnostmi suchých částicových systémů
Autor práce
Ing. Ondřej Kašpar

Název práce česky
---
Název práce anglicky
Investigation of process-structure-property relationships in dry particulate systems
Školitel/vedoucí práce
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
Obhájeno dne
28. srpna 2014
Fakulta
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav
Ústav chemického inženýrství
Akademický rok obhajoby
2013
Obor studia
Chemické inženýrství ( na webu studuj.vscht.cz )
ID práce
12052

Abstrakt česky

Abstrakt anglicky

Stáhnout dokumenty

Plný text je k dispozici pouze v tištěné formě v Národní technické knihovně.
Posudek oponenta/ů práce, záznam průběhu obhajoby včetně výsledku obhajoby jsou dostupné po předchozí domluvě v Archivu VŠCHT Praha.