Studium selektivní adheze mikro- a nano-částic k biologickým substrátům

Název práce v jazyce práce
Studium selektivní adheze mikro- a nano-částic k biologickým substrátům
Autor práce
Bc. Anna Pittermannová

Název práce česky
Studium selektivní adheze mikro- a nano-částic k biologickým substrátům
Název práce anglicky
Investigation of selective particle adhesion to biological subtrates
Školitel/vedoucí práce
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
Obhájeno dne
3. června 2013
Fakulta
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav
Ústav chemického inženýrství
Akademický rok obhajoby
2012
Obor studia
Chemické inženýrství a bioinženýrství ( na webu studuj.vscht.cz )
ID práce
15486

Abstrakt česky

Abstrakt anglicky

Stáhnout dokumenty

Plný text je k dispozici pouze v tištěné formě k nahlédnutí v knihovně ústavu 409.
Posudek oponenta/ů práce, záznam průběhu obhajoby včetně výsledku obhajoby jsou dostupné po předchozí domluvě v Archivu VŠCHT Praha.