Příprava dutých SiO2 mikročástic reagujících na vnější podněty

Název práce v jazyce práce
Příprava dutých SiO2 mikročástic reagujících na vnější podněty
Autor práce
Bc. Nina Sarvašová

Název práce česky
Příprava dutých SiO2 mikročástic reagujících na vnější podněty
Název práce anglicky
Synthesis of hollow SiO2 stimuli-responsive microparticles
Školitel/vedoucí práce
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
Obhájeno dne
4. června 2012
Fakulta
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav
Ústav chemického inženýrství
Akademický rok obhajoby
2011
Obor studia
Chemické inženýrství,bioinženýrství a matemat. model.procesů ( na webu studuj.vscht.cz )
ID práce
13404

Abstrakt česky

Abstrakt anglicky

Stáhnout dokumenty

Plný text je k dispozici pouze v tištěné formě k nahlédnutí v knihovně ústavu 409.
Posudek oponenta/ů práce, záznam průběhu obhajoby včetně výsledku obhajoby jsou dostupné po předchozí domluvě v Archivu VŠCHT Praha.