Použití mikrofluidního zařízení pro přípravu strukturovaných mikročástic

Název práce v jazyce práce
Použití mikrofluidního zařízení pro přípravu strukturovaných mikročástic
Autor práce
Bc. Michal Brož

Název práce česky
Použití mikrofluidního zařízení pro přípravu strukturovaných mikročástic
Název práce anglicky
Structured particle formation by a microfluidic device
Školitel/vedoucí práce
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
Konzultant(i)
prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D.
Obhájeno dne
1. června 2011
Fakulta
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav
Ústav chemického inženýrství
Akademický rok obhajoby
2010
Obor studia
Chemické inženýrství,bioinženýrství a matemat. model.procesů ( na webu studuj.vscht.cz )
ID práce
12143

Abstrakt česky

Abstrakt anglicky

Stáhnout dokumenty

Plný text je k dispozici pouze v tištěné formě k nahlédnutí v knihovně ústavu 409.
Posudek oponenta/ů práce, záznam průběhu obhajoby včetně výsledku obhajoby jsou dostupné po předchozí domluvě v Archivu VŠCHT Praha.