Příprava a charakterizace liposomů pro enkapsulaci a cílené vylučování látek

Název práce v jazyce práce
Příprava a charakterizace liposomů pro enkapsulaci a cílené vylučování látek
Autor práce
Bc. Martin Ullrich

Název práce česky
Příprava a charakterizace liposomů pro enkapsulaci a cílené vylučování látek
Název práce anglicky
Formation of and characterisation of magnetoliposomes for controlled release
Školitel/vedoucí práce
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
Obhájeno dne
1. června 2011
Fakulta
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav
Ústav chemického inženýrství
Akademický rok obhajoby
2010
Obor studia
Chemické inženýrství,bioinženýrství a matemat. model.procesů ( na webu studuj.vscht.cz )
ID práce
12142

Abstrakt česky

Abstrakt anglicky

Stáhnout dokumenty

Plný text je k dispozici pouze v tištěné formě k nahlédnutí v knihovně ústavu 409.
Posudek oponenta/ů práce, záznam průběhu obhajoby včetně výsledku obhajoby jsou dostupné po předchozí domluvě v Archivu VŠCHT Praha.