Vývoj mikročástic pro stabilizaci a cílené vylučování allicinu

Název práce v jazyce práce
Vývoj mikročástic pro stabilizaci a cílené vylučování allicinu
Autor práce
Ondřej Kašpar

Název práce česky
Vývoj mikročástic pro stabilizaci a cílené vylučování allicinu
Název práce anglicky
Design of microparticles for the stabilisation and controlled release of allicin
Školitel/vedoucí práce
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
Obhájeno dne
3. června 2010
Fakulta
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav
Ústav chemického inženýrství
Akademický rok obhajoby
2009
Obor studia
Chemické inženýrství,bioinženýrství a matemat. model.procesů ( na webu studuj.vscht.cz )
ID práce
10756

Abstrakt česky

Abstrakt anglicky

Stáhnout dokumenty

Plný text je k dispozici pouze v tištěné formě k nahlédnutí v knihovně ústavu 409.
Posudek oponenta/ů práce, záznam průběhu obhajoby včetně výsledku obhajoby jsou dostupné po předchozí domluvě v Archivu VŠCHT Praha.