Příprava a charakterizace dutých SiO2 mikročástic pro cílené vylučování látek

Název práce v jazyce práce
Příprava a charakterizace dutých SiO2 mikročástic pro cílené vylučování látek
Autor práce
Pavel Kovačík

Název práce česky
Příprava a charakterizace dutých SiO2 mikročástic pro cílené vylučování látek
Název práce anglicky
Synthesis and characterisation of hollow SiO2 microparticles for controlled release of actives
Školitel/vedoucí práce
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
Obhájeno dne
13. září 2010
Fakulta
Fakulta chemicko-inženýrská
Ústav
Ústav chemického inženýrství
Akademický rok obhajoby
2009
Obor studia
Chemické inženýrství,bioinženýrství a matemat. model.procesů ( na webu studuj.vscht.cz )
ID práce
10754

Abstrakt česky

Abstrakt anglicky

Stáhnout dokumenty

Plný text je k dispozici pouze v tištěné formě k nahlédnutí v knihovně ústavu 409.
Posudek oponenta/ů práce, záznam průběhu obhajoby včetně výsledku obhajoby jsou dostupné po předchozí domluvě v Archivu VŠCHT Praha.