Žádost o prodloužení platnosti akreditace doktorského studijního oboru Organická chemie

Fakulta
Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Ústav
Ústav chemie přírodních látek
Studijní program
Chemie
Studijní obor
Organická chemie

Garant akreditace
prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.
Odesláno dne
4. listopadu 2015
Kód studijního programu
P1417
Kód studijního oboru
1402V001
Interní kód studijního oboru
OCH

Stáhnout dokumenty

  • Text žádosti je k dispozici pouze po přihlášení. Členům akreditační komise bylo zasláno přihlašovací jméno a heslo společně se žádostí.