Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního oboru Chemie a materiály ve forenzní analýze

Fakulta
Fakulta chemické technologie; Fakulta technologie ochrany prostředí
Ústav
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství; Ústav energetiky
Studijní program
Forenzní analýza
Studijní obor
Chemie a materiály ve forenzní analýze

Garant akreditace
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch; prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Odesláno dne
11. dubna 2016
Kód studijního programu
B2841
Kód studijního oboru
2802R013
Interní kód studijního oboru
F, FORA

Stáhnout dokumenty

  • Text žádosti je k dispozici pouze po přihlášení. Členům akreditační komise bylo zasláno přihlašovací jméno a heslo společně se žádostí.