Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního oboru Odpadové hospodářství

Fakulta
Fakulta technologie ochrany prostředí
Ústav
Ústav chemie ochrany prostředí
Studijní program
Technologie pro ochranu životního prostředí
Studijní obor
Odpadové hospodářství

Garant akreditace
doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.
Odesláno dne
10. března 2016
Kód studijního programu
N2814
Kód studijního oboru
2805T015
Interní kód studijního oboru
NOH

Stáhnout dokumenty

  • Text žádosti je k dispozici pouze po přihlášení. Členům akreditační komise bylo zasláno přihlašovací jméno a heslo společně se žádostí.