Žádost o akreditaci oboru pro habilitační a jmenovací řízení Chemické a energetické zpracování paliv

Fakulta
Fakulta technologie ochrany prostředí
Ústav
Ústav technologie ropy a alternativních paliv; Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší; Ústav energetiky
Studijní program
Studijní obor

Garant akreditace
doc. Ing. Josef Blažek, CSc.
Odesláno dne
13. dubna 2016
Kód studijního programu
---
Kód studijního oboru
---
Interní kód studijního oboru
CHEZP

Stáhnout dokumenty

  • Text žádosti je k dispozici pouze po přihlášení. Členům akreditační komise bylo zasláno přihlašovací jméno a heslo společně se žádostí.