Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního oboru Průmyslová ekologie

Fakulta
Fakulta technologie ochrany prostředí
Ústav
Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Studijní program
Technologie pro ochranu životního prostředí
Studijní obor
Průmyslová ekologie

Garant akreditace
doc. Ing. Josef Blažek, CSc.
Odesláno dne
10. března 2016
Kód studijního programu
N2814
Kód studijního oboru
2805T016
Interní kód studijního oboru
NPE

Stáhnout dokumenty

  • Text žádosti je k dispozici pouze po přihlášení. Členům akreditační komise bylo zasláno přihlašovací jméno a heslo společně se žádostí.