Akreditace

Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního oboru Chemie a materiály ve forenzní analýze
Datum podání žádosti: 11. dubna 2016
Fakulta: Fakulta chemické technologie; Fakulta technologie ochrany prostředí
Garant žádosti: prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch; prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Žádost o akreditaci oboru pro habilitační a jmenovací řízení Chemické a energetické zpracování paliv
Datum podání žádosti: 13. dubna 2016
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Garant žádosti: doc. Ing. Josef Blažek, CSc.
Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního oboru Průmyslová ekologie
Datum podání žádosti: 10. března 2016
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Garant žádosti: doc. Ing. Josef Blažek, CSc.
Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního oboru Enviromental Technology and Engineering
Datum podání žádosti: 29. března 2016
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Garant žádosti: prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Žádost o prodloužení platnosti akreditace doktorského studijního oboru Organická chemie
Datum podání žádosti: 4. listopadu 2015
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Garant žádosti: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc.
Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního oboru Enviromental Technology and Engineering
Datum podání žádosti: 20. dubna 2016
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Garant žádosti: prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Žádost o prodloužení platnosti akreditace studijního oboru Odpadové hospodářství
Datum podání žádosti: 10. března 2016
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Garant žádosti: doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.
Žádost o udělení akreditace studijního oboru Voda a prostředí
Datum podání žádosti: 11. dubna 2016
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Garant žádosti: prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.